📜Smart Contracts

Core Smart Contracts

Skull - 0xfa5992A8A47aF7029e04eC6a95203AD3f301460b BagOBones (dSkull) - 0x3C69f76B462201572e8d40c2C90e78Fd95395AF6 UniswapV2Factory - 0x67BDF64a26A6B08f003580873448346c1C8bA93c UniswapV2Router02 - 0x0A239A1fC3Bb5abc6F06ad950e52996308E8E925 StakingRewardsFactory - 0x24328D39AbB27E3EAf50Ebd778d9A598276CDd59

Skull Order NFTs Smart Contracts

SkullOrderSale - 0xE1a4A1CBb67EBFC93bf2e2759093286990427A34 SkullOrderNft - 0x642Eb9a3F68f45aCeC94072F8baD7AB78C9Af1cB SkullOrderStaking - 0x9D408E3ad6890327650731EA80f856Cb72982bba EpochRewardDistributor - 0x07622CA0678261fb915A8210574bDDb481a41156

V3 Core Smart Contracts

AlgebraPoolDeployer: 0x630BC1372F73bf779AF5593A5a2Da68ABB3c6E55 AlgebraFactory: 0x39EaE0e8E8A733bCC1165a1e538A98FE8C46E183 TickLensFactory: 0x302b5856b8c018e706AEbb40d6b2501a6e91d94C Quoter: 0x52c967D1819a7a7Bfb500872b3561cc40bb27815 SwapRouter: 0xe8E357B75823D1Cc133ED7265a27BC2D9237527c NonfungibleTokenPositionDescriptor: 0xBA24eC2A181d474C4BB645799823fB02ED0c9692 Proxy: 0xA25dEaA04ed7A59A7Ac35d6208722Ff12eC28330 NonfungiblePositionManager: 0xdc734479198D2ec61656c3E114C3940cf13309A3 AlgebraInterfaceMulticall: 0x76C3F102103f712A24705254bf224590399fa850 V3Migrator: 0xFA5e3DB9Ce97306b132de9E9bAb8F73a00Ebd87b AlgebraLimitFarming: 0xE2aD7Ffa7639A7a82ac06d345a69B92295fDe396 AlgebraEternalFarming: 0xdf2333Fd7c274a4d8CAaA1724aE5d6be17D85aa7 FarmingCenterVault: 0x965C5EeE2c28dCa8543a930df86c46d5E63585E4 FarmingCenter: 0xfEF77218d071130DC465c4Afc37099BCE88054a7

V3 LPs Smart Contracts

USDC-FTM - 0xdfCde2dD5f60d18ab6795D56Cda5042d025E9570 FTM-fUSDT - 0x3dE0Dd9867781CaE11De8e7E66E1991550D18D64 SKULL-FTM - 0xaC51fC8494508D0c5B68D4d0Dc79A8810879CE2A SKULL-USDC - 0xAaebf417eb5Bc72a873C71Ec192B5B0Ca879e69d BUSD-USDC - 0xAc17bdbcA090d36A035847E2E686A8f0c0f43093 USDC-fUSDT - 0xC3EEafcb44450AF0B5AaF1bd5CA9D1740D46a6A9 USDC-DAI - 0x02eB0047A41fB9CC9d88e5CF5259e67476258938 TOMB-FTM - 0x182922300B115Fb23aa563d1422d448Bc403E9e5 TOMB-USDC - 0xc7Bb507BcF311262c37dB68AbB25f8ef176c7992 SPIRIT-FTM - 0xF83b69A5dd5c71d6C61253EBE2A22880209095af BTC-ETH - 0x0e7051061dE42E06a91f2339aaB313b20eB6CC39 FTM-BTC - 0xE1Cbc0d43DD60fE31d0C930A105D000312eBc519 FTM-DAI - 0xcB92f526d5219c7ff45e9f423A68804D5185eD48 EQUAL-USDC - 0xE80b845529155C3c08f90B0e14c5D5eD2259526e EQUAL-FTM - 0x9F4b186Dc843A7b1201955d93A17f9097d5A5f48 EQUAL-SKULL - 0x566Ea99FAf07de4b1656234400d9B2c1d494e859 BOO-FTM - 0x12936903f9F5Ce4044822a7ec81197BF0aF244C3 SKULL-ETH - 0xa7E5B49C65bC7380300340B7D9d257285260CACe SKULL-MIM - 0xD9461FD2ECE39E8c844647309822Ff7B186e37Ee ETH-FTM - 0x4a399AFFd1568d179aF5Fd3E78aC9947b041d6fB ETH-USDC - 0x003877E8fb25235C1b330AcF5A032Fd8cc28B7b2 USDC-MIM - 0xFa50c9Bfe92389899FD6A22B50BD405e90c1a0Ef

V2 Farms Smart Contracts

FTM-fUSDT - 0xfD2213FbCE663Ed4d269C953243B8f07671BA196 USDC-FTM - 0xD9257bE2188A9717A41C75857a221692145eF1BD SKULL-FTM - 0x4e8F99BBC626449b2715BCbd00438432998Ac4c0 SKULL-USDC - 0xb5c6C0D63F3c10659E5E6fDcE08477bE33E334F5 BUSD-USDC - 0x919EEd0B1ff5726E7B511F04bA8ae35e3104D9a3 USDC-fUSDT - 0xc06c93a2d845d7342ec43e4A48c2b770EBC5EDd6 USDC-DAI - 0x1f8C3DF3ACAe11b711d90F541A635C76A32B5Dc3 TOMB-FTM - 0xa5E8cF38e458C10F7865c01269B2c1c25C16F964 TOMB-USDC - 0x7b645a3b58Dece27da532ABDd167bF2B4EdB3d01 SPIRIT-FTM - 0xae95AdE86Ee1Aa8D27f3E7B1E9f6dc76878847aa BTC-ETH - 0x4A7C388B0Be1713800d7A3F6926Ba0c5D002430E FTM-BTC - 0x7cbE8c0c43584cc7786BED61d647e23F9965df00 FTM-DAI - 0xd579063a74Bf14D3Bf658B042C3954a3724Eea42 EQUAL-USDC - 0xe33b02dFAa7594a66e337e4D6E4f307ed0371e6E EQUAL-FTM - 0x2c392e06B20022cFB7fc8FCFE1105C5b3621c23e EQUAL-SKULL - 0xc9066Ca7CA568Ef3d413eE0Ff78906DC5D8a1F80 BOO-FTM - 0x7877Be07541562614C813066542F8c05e4DF1EC210:16

V2 LPs Smart Contracts

FTM-fUSDT - 0xfD2213FbCE663Ed4d269C953243B8f07671BA196 USDC-FTM - 0xD9257bE2188A9717A41C75857a221692145eF1BD SKULL-FTM - 0x4e8F99BBC626449b2715BCbd00438432998Ac4c0 SKULL-USDC - 0xb5c6C0D63F3c10659E5E6fDcE08477bE33E334F5 BUSD-USDC - 0x919EEd0B1ff5726E7B511F04bA8ae35e3104D9a3 USDC-fUSDT - 0xc06c93a2d845d7342ec43e4A48c2b770EBC5EDd6 USDC-DAI - 0x1f8C3DF3ACAe11b711d90F541A635C76A32B5Dc3 TOMB-FTM - 0xa5E8cF38e458C10F7865c01269B2c1c25C16F964 TOMB-USDC - 0x7b645a3b58Dece27da532ABDd167bF2B4EdB3d01 SPIRIT-FTM - 0xae95AdE86Ee1Aa8D27f3E7B1E9f6dc76878847aa BTC-ETH - 0x4A7C388B0Be1713800d7A3F6926Ba0c5D002430E FTM-BTC - 0x7cbE8c0c43584cc7786BED61d647e23F9965df00 FTM-DAI - 0xd579063a74Bf14D3Bf658B042C3954a3724Eea42 EQUAL-USDC - 0xe33b02dFAa7594a66e337e4D6E4f307ed0371e6E EQUAL-FTM - 0x2c392e06B20022cFB7fc8FCFE1105C5b3621c23e EQUAL-SKULL - 0xc9066Ca7CA568Ef3d413eE0Ff78906DC5D8a1F80 BOO-FTM - 0x7877Be07541562614C813066542F8c05e4DF1EC2

Last updated